Kategoriler
Genel

Dijital Dünya Kısaltmaları

Gerek dijital dünyada, gerekse günlük hayatınızda sık sık duyduğunuz kısaltmaların açılımlarını hiç merak ettiniz mi? Ziyaret ettiğiniz sitelerdeki www veya .com ne anlama geliyor? Bilgisayar alırken ve onarım sırasında karşınıza çıkan cpu ssd psu gibi terimler? Bir çoğuna aşina olduğumuz fakat açılımlarını ve ne anlama geldiklerini bilmediğimiz bu kısaltmaların açılımlarına, gelin birlikte göz atalım.


W W W

WORLD WIDE WEB

( Dünya Çapında Ağ )


İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper-metin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir. Bu dokümanların her birine Web sayfası adı verilir ve Web sayfalarına İnternet kullanıcısının bilgisayarında çalışan Web tarayıcısı adı verilen bilgisayar programları aracılığıyla erişilir. Web sayfalarında metin, imaj, video ve diğer multimedya ögeleri bulunabilir ve diğer bağlantı ya da link adı verilen hiper-bağlantılar ile başka Web sayfalarına geçiş yapılabilir. Kaynak ve detaylı bilgi için tıklayınız.


. C O M

COMMERCIAL

( Ticari )


.com alan adı, İnternet’in Alan Adı Sistemi’nde bulunan üst seviye alan adlarından (Top Level Domain – (TLD)) biridirTLD. Adı “commercial” (“ticari”) kelimesinden türetilmiştir ve esas olarak ticari kurumlar tarafından kullanılmak üzere oluşturulmuştur.. Ancak .com, .org ve .net arasındaki ayrım, kayıt kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte ortadan kalkmıştır. Kaynak ve detaylı bilgi için tıklayınız.


U R L

UNIFORM RESOURCE LOCATOR

( Tekdüzen Kaynak Bulucu )


İnternet’te bir kaynağa (belge veya resim gibi) rastgelen, standart bir formata uygun bir karakter tertibidir. Örneğin bu sayfanın URL’si şu şekildedir;

http://www.internetpsikologu.com/dijital-dunya-kisaltmalari

I P

INTERNET PROTOCOL ADDRESS

( İnternet Protokol Adresi )


IP Adresi, interneti ya da TCP/IP protokolünü kullanan diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirleri ile veri alışverişi yapmak için kullandıkları adres. Kaynak: Wikipedi


H T T P

HYPER-TEXT TRANSFER PROTOCOL

( Hiper-Metin Transfer Protokolü )


HTTP, bir kaynaktan dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan hiperortam bilgi sistemleri için uygulama seviyesinde bir iletişim protokolüdür. HTTPS ise; HTTP Secure yani güvenli hiper metin aktarım iletişim protokolüdür. Kaynak: Wikipedi


C V

Curriculum Vitae

( Özgeçmiş )


Özgeçmiş (Latince: Curriculum Vitæ (CV)) beceriler, deneyimler, eğitim durumu, iş tecrübesi vb. ile ilgili konularda hazırlanan kişiye ait özet. Özgeçmişte içerik net, açık ve kısa olmalıdır. İş görüşmesine girmek için adaylar tarafından yazılır ve bir ön mektupla işverene sunulur. Özgeçmiş, işe uygunluğu, özellikleri ve başarıyı özetle anlatan bir araçtır. Kaynak: Wikipedi


R S S

Rich Site Summary

( Zengin Site Özeti )


RSS, genellikle haber sağlayıcıları, bloglar ve podcastlar tarafından kullanılan, yeni eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan bir web sayfası bildirimcisidir. Kullandığı dosya biçimleri .rss ve .xml’dir. Kaynak: Wikipedi


L A N

Local Area Network

( Yerel Alan Ağı )


Yerel alan ağı (İngilizcesi: Local area network), ev, okul, laboratuvar, iş binaları gibi sınırlı coğrafi alanda bilgisayarları ve araçları birbirine bağlayan bir bilgisayar ağıdır. Kaynak: Wikipedi


W L A N

Wireless Local Area Network

( Kablosuz Yerel Alan Ağı )


WLAN (Wireless Local Area Network), bir veya daha fazla cihaza yüksek radyo frekansı dalgaları yardımıyla ulaştırılan erişim noktası veya internet ağıdır. Türkçede Kablosuz Yerel Alan Ağı olarak adlandırılan WLAN bağlantısı, kullanıcılara ev veya küçük ofis gibi alanlarda kablosuz ağ bağlantısı imkanı sunar. Kaynak: Wikipedi


I C A N N

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

( İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu )


İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu internetin iş dünyası, teknik, akademik ve kullanıcı gruplarının geniş katılımıyla oluşturulmuş kâr amacı gütmeyen bir özel sektör kuruluşudur. ICANN’ın görevi, interneti çalıştırmak değil, aksine, merkezi bir koordinasyon gerektiren teknik, idari ve politika geliştirme görevlerini koordine etmektir. İnternet alan adları sisteminin teknik yönetimini, IP adres alanlarının tahsisini, protokol parametrelerinin belirlenmesini ve internet ana servis sağlayıcı (root server) sisteminin idaresini koordine etmekle görevlendirilmiş olan ICANN resmi olarak 30 Eylül 1998 tarihinde göreve başlamıştır. 25 Kasım 1998 tarihinde ABD Ticaret Bakanlığı ve ICANN arasında bir “Mutabakat Metni” imzalanmış ve böylece ICANN, ABD Hükümeti tarafından resmi olarak tanınmıştır. ICANN yönetiminin hukuki dayanağı 6 Kasım 1998 tarihinde yayımlanan Yönetmelik’tir. Kaynak: Wikipedi


D N S

Domain Name System

( Alan Adı Sistemi )


DNS, internet uzayını bölümlemeye, bölümleri adlandırmaya ve bölümler arası iletişimi organize etmeye yarayan, bilgisayar, servis, internet veya özel bir ağa bağlı herhangi bir kaynak için hiyerarşik dağıtılmış bir adlandırma sistemidir.

İnternet ağını oluşturan her birim sadece kendine ait bir IP adresine sahiptir. Bu IP adresleri kullanıcıların kullanımı için www.site_ismi.com gibi kolay hatırlanır adreslere karşılık düşürülür. DNS sunucuları, internet adreslerinin IP adresi karşılığını kayıtlı tutmaktadır. Kaynak: Wikipedi


Burada bulunan kısaltmalar devamlı güncellenerek yenileri eklenecektir. Sizinde bu yazıya katmak istediğiniz kısaltmalar olur ise yorum yaparak belirtebilirsiniz ve isminiz ile yazıma ekleyebilirim.